BlogBHXH xin hướng dẫn các đơn vị Đăng ký Liên thông báo cáo tình hình thay đổi lao động online trực tuyến theo quy định tại Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 như sau:

Lưu ý: Báo cáo này chỉ gửi cơ quan LĐTBXH và được tự động lấy dữ liệu định kỳ từ BHXH sau khi đơn vị đã đăng ký liên thông.

(Xem Hệ thống mã cơ quan BHXH và Báo cáo tình hình sử dụng lao động 

Xử phạt đối với đơn vị không báo cáo thay đổi lao động từ 1 đến 3 triệu)

I- Đối với đơn vị chưa đăng ký tài khoản:

Truy cập vào website Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn chọn Đăng ký để đăng ký tài khoản cho đơn vị (Doanh nghiệp)

Chọn Doanh nghiệp và loại chứng thư số mà đơn vị sử dụng (thường là ký số USB Token) để đăng ký tài khoản.

 

II- Đơn vị đã đăng ký tài khoản

Đơn vị tiến hành thiết lập Liên thông Báo cáo tình hình thay đổi về lao động trực tuyến như sau:

Bước 1:  Tại Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn thực hiện Đăng nhập vào tài khoản cấp bởi DVC QG của đơn vị bằng phương thức sử dụng USB ký số 

Bước 2: Bấm vào nút Dịch vụ công trực tuyến tại trang chủ

 

Chọn cơ quan thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam rồi bấm Tìm kiếm

Trên màn hình hiện ra Danh sách các DVC do BHXH Việt Nam cung cấp, chọn Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và Báo cáo tình hình sử dụng lao động rồi bấm nút Nộp trực tuyến

 

Bước 3: Lựa chọn cơ quan nhận Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Sau khi bấm chọn Nộp trực tuyến chuyển qua giao diện Đăng ký thông tin cơ quan nhận báo cáo lao động như hình dưới.

Tại mục Cơ quan tiếp nhận báo cáo lao động bấm chọn Sở LĐTBXH tỉnh/TP mà đơn vị đang đóng BHXH => Điền đầy đủ Mã đơn vị đang đóng BHXH (xem mẫu C12-TS) và Mã cơ quan BHXH quận, huyện mà đơn vị đang tham gia (tra cứu Mã cq BHXH tại Hệ thống mã cơ quan BHXH 

Cuối cùng bấm Đăng ký để hoàn tất quá trình và nhận được thông báo. Nếu đơn vị chưa giao dịch điện tử BHXH thì có thể bấm Tiếp tục để cập nhật, lập Báo cáo tăng giảm lao động tham gia BHXH (mẫu D02-LT). Nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm giao dịch điện tử của 1 trong số Các nhà cung cấp I-VAN thì Thoát để kết thúc.

 

Như vậy, sau khi đăng ký thành công, căn cứ vào Báo cáo mẫu D02-LT hàng tháng đơn vị đã lập, định kỳ 06 tháng và hàng năm Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ TỰ ĐỘNG lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Đơn vị sẽ không phải lập và gửi báo cáo định kỳ theo quy định nữa.

Xem Hệ thống mã cơ quan BHXH và Báo cáo tình hình sử dụng lao động 

Xử phạt đối với đơn vị không báo cáo thay đổi lao động từ 1 đến 3 triệu

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội