Các Đơn vị sử dụng lao động thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch Hồ sơ BHXH điện tử để thuận tiện trong các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Có thể sử dụng dịch vụ miễn phí do BHXH Việt Nam cung cấp hoặc có tính phí do các công ty cung cấp dịch vụ I-VAN theo Thông báo tại Công văn 116/CNTT-KHDA ngày 21/01/2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam).

(Tham khảo các loại Nghiệp vụ thực hiện Giao dịch hồ sơ điện tử theo Quyết định 1262/QĐ-BHXH về Quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ)

I-  Đăng ký Giao dịch Hồ sơ BHXH điện tử miễn phí tại địa chỉ Dịch vụ công BHXH dưới đây:

https://baohiemxahoi.gov.vn/dich-vu-cong

II- Đăng ký dịch vụ I-VAN do các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN có thu phí:

Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN (giao dịch hồ sơ điện tử) cho ngành Bảo hiểm xã hội gồm:

(1) Công ty Cổ phần BKAV.

(2) Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam.

(3) Công ty TNHH Triển khai công nghệ Thái Sơn.

(4) Công ty Cổ phần TS24.

(5) Tổng công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội.

(6) Tổng công ty Dịch vụ viễn thông.

(7) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

(8) Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC.

(9) Công ty Cổ phần MISA.

(10) Công ty Cổ phần CyberLotus.

(11) Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Online Việt Nam.

(12) Công ty Cổ phần thương mại Visnam.

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và phổ biến tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN tới các đơn vị, tổ chức trên địa bàn quản lý.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội