Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 hướng dẫn liên thông Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong đó quy định việc Không thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động có thể bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Tải CV 3789 (PDF)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội