Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 hướng dẫn liên thông Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong đó quy định việc Không thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động có thể bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Lưu ý: Báo cáo này chỉ gửi cơ quan LĐTBXH và được tự động lấy từ dữ liệu BHXH nếu đơn vị đã đăng ký liên thông. Xem Hướng dẫn đơn vị đăng ký liên thông và nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động Online

Tải CV 3789 (PDF)

Xem Hệ thống mã cơ quan BHXH và Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội