Trình tự, thủ tục Cấp giấy xác nhận Quá trình tham gia BHXH, BHTN cho người lao động:

XN QT BHXH Visa.jpg

Căn cứ Quyết định 1568/QĐ-BHXH ngày 25/09/2020 BHXH Hà Nội ban hành Quy trình Tiếp nhận Hồ sơ, thủ tục hành chính. Tại mục 2.2. Hồ sơ báo giảm lao động, xác nhận sổ BHXH: Mã số 10202/HNO quy định: 

+ Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (để mua nhà ở xã hội, để cấp chứng chỉ nghề dược, để cấp VISA, để nhập hộ khẩu,…), bổ sung văn bản đề nghị của đơn vị, nội dung đề nghị, mục đích, … để cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN. Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN của lao động cần xác nhận, ký, đóng dấu.

Như vậy cơ quan BHXH (Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ ) sẽ thực hiện việc cấp Xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN cho người lao động để phục vụ các mục đích hợp pháp như: mua nhà ở xã hội, để cấp chứng chỉ nghề dược, để cấp VISA, để nhập hộ khẩu,…

Trình tự, thủ tục như sau:

1. Người lao động:

  • Phần này không có trong quy định của BHXH nhưng là bước phải làm tại đơn vị để đơn vị làm căn cứ đề nghị.
  • Người lao động làm Đề nghị cấp xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN gửi đơn vị để đơn vị làm căn cứ để làm công văn đề nghị cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN. Đề nghị nêu rõ Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH và mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì.

2. Đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cấp xác nhận tham gia cho người lao động

Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, trong đó nêu rõ

  • Nội dung đề nghị cấp cho cá nhân nào: Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH.
  • Mục đích: nêu rõ mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì? (để mua nhà ở xã hội, để cấp chứng chỉ nghề dược, để cấp VISA, để nhập hộ khẩu,…)

Đơn vị nộp Văn bản đề nghị này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (1 cửa) hoặc Bưu chính công ích giống như nộp hồ sơ giấy Báo giảm lao động và Xác nhận sổ.

3. Trong thời hạn xử lý, Cơ quan BHXH sau khi xác nhận sẽ gửi Xác nhận Quá trình tham gia BHXH (tờ rời sổ BHXH đến tháng đóng đủ gần nhất) cho đơn vị tại 1 cửa hoặc Dịch vụ Bưu chính công ích (phù hợp với hình thức đã nộp hồ sơ).

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin