Tổng hợp tóm tắt quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 năm 2021 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công văn 3164/BHXH-QLT ngày 12/07/2021 của BHXH TP Hà Nội, BlogBHXH xin tổng hợp lại thủ tục, quy trình thực hiện như sau:

I. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = 0%

Trước hết đơn vị căn cứ Đăng ký kinh doanh để xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính và thông báo Mã ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh CHÍNH với cơ quan BHXH (theo bảng dưới đây) qua email, bưu điện cho cán bộ thu hoặc 1 cửa, văn thư để làm cơ sở thực hiện giảm BH TNLĐ-BNN còn 0% từ 07/2021 đến hết 06/2022.

Lưu ý: người lao động vẫn được hưởng chế độ TNLĐ-BNN trong thời gian này (giống như thai sản, không phải đóng nhưng vẫn được hưởng).

Số TT

Tên ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính

Ký hiệu

1     May mặc MM
2     Giày da GD
3     Chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp NL
4     Chế biên thủy sản, hải sản TH
5     Vận tải hàng không JK
6     Vận tải đường bộ ĐB
7     Vận tải đường thủy ĐT
8     Khách sạn, dịch vụ lưu trú KS
9     Nhà hàng NH
10     Du lịch DL
11     Giáo dục - Đào tạo GT
12     Văn hóa, thể thao VT
13     Lĩnh vực khác ZZ

II. Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như: CV liên ngành 882 Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN do dịch COVID-19

Tạm thời như sau:

- Đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN hết tháng 04/2021, bị giảm số lao động >=15% số lao động tham gia BHXH (xem cách tính tại Điều 5 QĐ 23/2021/QĐ-TTg)

- Đơn vị thuộc diện được tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất lập Mẫu số 01 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH qua Giao dịch điện tử hoặc cổng Dịch vụ công hoặc hồ sơ giấy qua Bưu điện, 1 cửa. Cơ quan BHXH sẽ ra Quyết định cho tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất nếu đủ điều kiện.

III. Xin cấp kinh phí cho lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

 1. Điều kiện:

- Đơn vị phải đóng đủ BHTN cho lao động từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ

- Thay đổi cơ cấu theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động

- Doanh thu quý trước giảm >= 10% so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020

- Có phương án hoặc kết hợp với cơ sở đào tạo có phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

2. Thủ tục:

- Lập Phụ lục I (file excel định dạng Text gửi cho cán bộ thu) kèm Phụ lục II Mẫu số 02 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH qua Giao dịch điện tử hoặc cổng Dịch vụ công hoặc hồ sơ giấy qua Bưu điện, 1 cửa để BHXH xác nhận.

- Lập và gửi Mẫu số 02 kèm theo Phụ lục I, II đã được xác nhận,  Mẫu số 03 đến Sở LĐ - TB & XH để được duyệt cấp kinh phí đào tạo.

- Mức hỗ trợ 1.500.000đ/người/tháng, tối đa 06 tháng.

IV. Xin hỗ trợ lao động Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

1. Điều kiện: Đơn vị phải Tạm dừng Hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch.

Có đủ 2 điều kiện sau:

- Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (trong thời hạn HĐLĐ) liên tục 15 ngày trở lên tính từ ngày 01/05/2021 - 31/12/2021.

- Phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề thời điểm Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Thủ tục:

Mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 QĐ 23/2021/QĐ-TTg

- Đơn vị lập Danh sách Mẫu số 05 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (file excel định dạng Text gửi cho cán bộ thu) => gửi cơ quan BHXH để xác nhận.

- Gửi Danh sách Mẫu 05 đã xác nhận và các hồ sơ (kèm theo bản sao Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, Bản sao công chứng giấy tờ đối với lao động mang thai, nuôi con dưới 06 tuổi) đến UBND quận, huyện Chậm nhất là ngày 31/01/2022 để được duyệt cấp hỗ trợ.

xem Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động mới nhất 2020

IV. Xin hỗ trợ lao động ngừng việc do cách ly y tế

1. Điều kiện: 

Có đủ 2 điều kiện sau:

- Làm việc theo Hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên kể từ ngày 01/05 - 31/12/2021.

- Phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng bị ngừng việc.

2. Thủ tục:

- Đơn vị lập Danh sách Mẫu số 06 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (file excel định dạng Text gửi cho cán bộ thu) => gửi cơ quan BHXH để xác nhận.

- Gửi Danh sách Mẫu 06 đã xác nhận và các hồ sơ (kèm theo bản sao Văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch từ 01/05/2021 - 31/12/2021, Bản sao công chứng giấy tờ đối với lao động mang thai, nuôi con dưới 06 tuổi) đến UBND quận, huyện Chậm nhất là ngày 31/12/2021 để được duyệt cấp hỗ trợ.

IV. Xin hỗ trợ lao động nghỉ việc nhưng Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp Thất nghiệp

1. Điều kiện: 

- Chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định kể từ 01/05/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (xem Thủ tục và điều kiện hưởng thất nghiệp từ 2019)

- Phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng Chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thủ tục:

Cá nhân người lao động phải làm thủ tục đề nghị trợ cấp như sau:

- Làm đề nghị Mẫu số 07 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

- Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc 1 trong các giấy tờ: HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; hoặc Quyết định thôi việc/chấm dứt HĐLĐ; hoặc Thông báo/Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.

- Sổ BHXH và bản sao.

- Bản sao công chứng giấy tờ đối với lao động mang thai, nuôi con dưới 06 tuổi

Người lao động mang toàn bộ hồ sơ nêu trên đến Trung tâm dịch vụ việc làm (nơi người lao động chấm dứt HĐLĐ) Chậm nhất là ngày 31/01/2022 để được duyệt cấp hỗ trợ.

Tham khảo thêm Trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho lao động do COVID-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

3cs ho tro theo qd23.jpg

ho tro ngung nghi viec.jpg