Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND TP Hà Nội hướng dẫn Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý:

1. Ủy quyền cho các Cơ quan ban ngành, UBND quận, huyện thực hiện theo thẩm quyền (Điều 2)

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt Danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp Thất nghiệp.

- Sở Y tế phê duyệt Danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế.

- Sở Văn hóa, Thể thao phê duyệt Danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật.

- Sở Du lịch phê duyệt Danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối hướng dẫn viên du lịch.

- UBND quận, huyện phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách.

2. Quy định Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng các hỗ trợ với từng đối tượng (Điều 4)

- Giảm mức đóng bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

- Hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

- Hỗ trợ lao động ngừng việc

- Hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp Thất nghiệp

- Hỗ trợ đối với Trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

- Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch

- Hỗ trợ Hộ kinh doanh

- Hỗ trợ vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất

Xem nội dung Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ do Covid-19 và Hướng dẫn tóm tắt Quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 năm 2021

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

Page20.jpg Page21.jpg Page22.jpg Page19.jpg