Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND TP Hà Nội hướng dẫn Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

xem thêm Hướng dẫn tóm tắt Quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 năm 2021

Page1.jpg Page2.jpg

Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg

 

Page7.jpg Page8.jpg Page9.jpg Page10.jpg

Page11.jpg Page12.jpg Page13.jpg Page14.jpg Page15.jpg Page16.jpg Page17.jpg Page18.jpg

 

Page19.jpg

 

Page20.jpg Page21.jpg Page22.jpg