Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021-TTg hỗ trợ người lao động và đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

(Tải các mẫu biểu ở cuối bài)

Page1.jpg Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg

Tải Mẫu: 

- C93-HD theo QĐ23 (Word)

- Mẫu 27, 28-HSB (Excel)

- Mẫu 01, 02 dừng đóng HTTT, giảm TNLĐ-BNN (Word)

Phụ lục: DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

Số TT

Tên ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính

Ký hiệu

1

May mặc

MM

2

Giày da

GD

3

Chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp

NL

4

Chế biên thủy sản, hải sản

TH

5

Vận tải hàng không

HK

6

Vận tải đường bộ

ĐB

7

Vận tải đường thủy

ĐT

8

Khách sạn, dịch vụ lưu trú

KS

9

Nhà hàng

NH

10

Du lịch

DL

11

Giáo dục - Đào tạo

GT

12

Văn hóa, thể thao

VT

13

Lĩnh vực khác

ZZ