Công văn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Sở Tài chính thành phố Hà Nội hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 như sau:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

(Tải mẫu biểu đề nghị theo CV và tỷ lệ quỹ HT, TT ở cuối bài)

Theo đó, các đơn vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19 phải làm việc với Sở/phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở/phòng Tài chính theo phân cấp quản lý để được xem xét, xác nhận được Tạm dừng đóng. Cuối cùng gửi hồ sơ đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm dừng đóng BHXH đối với lao động đang đóng BHXH (đi làm hoặc được nghỉ làm có hưởng lương hoặc một phần lương theo quy định).

Lưu ý: nghỉ không lương thì không đóng BHXH, BHYT, BHTN. Xem Hướng dẫn tạm thu BHXH đối với lao động phải nghỉ cách ly do dịch COVID-19 và Biểu mẫu kê khai cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tải mẫu biểu đề nghị theo CV 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC

Tải mẫu biểu đề nghị theo CV 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC 

Xem mẫu đề nghị dành cho đơn vị: Mẫu số 01a - Mẫu số 01.b - Mẫu số 02.a - Mẫu số 02.b - Mẫu số 02.cMẫu số 03

Mẫu Báo cáo dành cho BHXH

Xem tỷ lệ HT, TT: Chi tiết mức đóng (tỷ lệ) BHXH, BHYT, BHTN và BH TNLĐ-BNN từ 06/2017

Tham khảo CV của BHXH TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn Thủ tục Tạm dừng đóng BHXH do dịch COVID-19