Căn cứ Luật PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hộiQuyết định 595/QĐ-BHXH;

Trong khi chờ hướng dẫn của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, BlogBHXH xin hướng dẫn tạm thời đối với người lao động phải nghỉ việc do cách ly tập trung hoặc tại nhà do dịch COVID-19 như sau:

1. Trường hợp đơn vị vẫn thực hiện trả lương cho người lao động như bình thường hoặc một phần lương theo quy định thì vẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo quy định. (Xem thêm Trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho lao động do COVID-19)

2. Trường hợp đơn vị không thực hiện chấm công, không trả lương cho người lao động:

Đơn vị căn cứ vào bảng chấm công, tính lương để làm căn cứ báo giảm.

  • Nếu tổng thời gian nghỉ dưới 14 (<14) ngày làm việc trong tháng thì thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo quy định.
  • Nếu nghỉ từ 14 ngày làm việc trong tháng trở lên thì đơn vị Tạm thời báo giảm lao động Nghỉ không lương (phương án KL), có truy thu BHYT 1 tháng nếu báo giảm chậm theo quy định theo Công văn số Công văn 3881/BHXH-ST. Sau khi có chứng từ xác định lao động nghỉ ốm do nhiễm Covid-19 thì thực hiện báo nghỉ ốm (OF) theo quy định.

Tham khảo thêm:

BlogBHXH xin trân trọng hướng dẫn để các đơn vị và người lao động được biết! Khi có hướng dẫn của các cơ quan liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo kịp thời đến các bạn.

Đã có CV liên ngành Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH đối với DN do dịch COVID-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội