Ngày 12/07/2021 BHXH Hà Nội ban hành Công văn 3164/BHXH-QLT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người  lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

Page1.jpg

Xem nội dung đầy đủ của Công văn 3164/BHXH-QLT BHXH Hà Nội hướng dẫn QĐ23, NQ68

Hướng dẫn tóm tắt Quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 năm 2021