Công văn liên ngành số 1268/HD-YT-BHXH ngày 29/03/2023 của Liên ngành Sở Y tế và BHXH thành phố Hà Nội Hướng dẫn bổ sung về việc Đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Hà Nội. Trong đó có các nội dung sửa đổi chính cần lưu ý như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 3 Hướng dẫn liên ngành số 5725/HD-YT-BHXH ngày 16/12/2022 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội - BHXH thành phố Hà Nội về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 như sau:

"3. Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sơ KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB."

2. Sửa đổi Khoản 4 Hướng dẫn liên ngành số 5725/HD-YT-BHXH ngày 16/12/2022 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội - BHXH thành phố Hà Nội về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 như sau:

"4. Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến Thành phố và tương đương, tuyến Trung ương và tương đương như sau:
4.1 Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT; Người tham gia BHYT được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh/TP, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc, học tập trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) khi các cơ sở KCB BHYT có số lượng thẻ chưa vượt quá số lượng thẻ quy định tại Phụ lục số 02.

a) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố khi cơ sở KCB BHYT quy định tại Khoản 3 không đáp ứng được việc khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT.

b) Riêng với Bệnh viện Lão khoa Trung ương: tạm thời tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng người cao tuổi mắc các bệnh: Parkinson, Alzheimer với số thẻ không vượt quá số thẻ quy định.

=> Như vậy, Công văn liên ngành số 1268/HD-YT-BHXH nêu rõ hơn về điều kiện được đăng ký tại Bệnh viện tuyến tỉnh, TP và Trung ương là: Khi Bệnh viện, PKĐK, Cơ sở y tế tuyến xã, huyện nơi NLĐ thường trú, tạm trú, làm việc hoặc học tập Không đáp ướng được việc KCB BHYT ban đâu thì mới được đăng ký tại Bệnh viện tuyến tỉnh, TP và Trung ương.

 

Xem thêm: Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2023 tại Hà Nội và Toàn quốc
                Đối tượng được đăng ký KCB tại BV 108, 103, 198, YHCT BCA
                Công văn liên ngành số 1268/HD-YT-BHXH ngày 29/03/2023 của Sở Y tế và BHXH Hà Nội

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 

Ha Noi HD BS KCB 03.2023.jpg