Đơn vị và người lao động có thể thực hiện đăng ký thay đổi nơi Khám chữa bệnh ban đầu trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn vào thời điểm đổi thẻ theo quy định tháng đầu quý. Ngoài ra NLĐ còn có thể đề nghị thay đổi thời điểm tham gia BHXH 5 năm liên tục thông qua đây mà Không cần phải đến hoặc gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH nữa..

Việc thay đổi KCB thực hiện vào các tháng đầu quý (1, 4, 7, 10) theo Danh sách Bệnh viện và cơ sở y tế được đăng ký: Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB tại Hà Nội và Danh sách Bệnh viện KCB BHYT ban đầu trên Toàn quốc

Doi KCB truc tuyen banner.jpg

 Đây là một trong 63 Dịch vụ công BHXH trực tuyến theo QĐ 896/QĐ-BHXH

I. Đối với đơn vị:

Tên DVC theo QĐ 896/QĐ-BHXH Mã DVC 
1. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin 612
2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu 613

II. Đối với Cá nhân:

Tên DVC theo QĐ số 896/QĐ-BHXH Mã DVC 
1. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin 612a
2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu 612b

Doi KCB truc tuyen.jpg

Doi KCB truc tuyen 1.jpg Doi KCB truc tuyen 2.jpg

 Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin