Danh mục 63 Dịch vụ công về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021 của BHXH Việt Nam. Truy cập ứng dụng VssID hoặc cổng Dịch vụ công để thực hiện tại website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Xem Thủ tục Gộp sổ BHXH - Nộp hồ sơ nhận BHXH 1 lần online trực tuyến như thế nào?

Page1.jpg Page2.jpg Page3.jpg

Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg Page8.jpg

Quyết định số 896/QĐ-BHXH

Danh mục 63 Dịch vụ công

Phụ lục chi tiết 63 DVC