Giải quyết hưởng BHXH một lần

14.4 Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Quyết định 896/QĐ-BHXH quy định

Nop BHXH 1 lan online.jpg

- Thành phần hồ sơ: 
    1. Bản chính Sổ BHXH.
    2. Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) (Tải mẫu từ Mediafire hoặc Google Drive)
    3. Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Cách thức thực hiện:
    
Bước 1. Nộp hồ sơ: NLĐ nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
    + Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính;
    + Qua Bưu chính.
    + Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
    Bước 2. Nhận kết quả: NLĐ nhận:
    + Hồ sơ giấy tờ liên quan theo hình thức đã đăng ký (trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua bưu chính hoặc qua giao dịch điện tử);
    + Tiền trợ cấp: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu chính hoặc thông qua tài khoản cá nhân.
    Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Trình tự thực hiện: 
    Bước 1. Lập, nộp hồ sơ: NLĐ lập hồ sơ theo quy định (tại mục Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.
    Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
    Bước 3. Nhận kết quả: NLĐ nhận kết quả giải quyết của cơ quan BHXH.

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Kết quả giải quyết: 
    + Sổ BHXH (nếu còn BHTN chưa hưởng);
    + Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB);
    + Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB);
    + Tiền trợ cấp
    

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin