Quyết định số 896/QĐ-BHXH ban hành Danh mục 63 Dịch vụ công về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN. 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

QD Page1.jpg QD Page2.jpg

Tải PDF: Quyết định số 896/QĐ-BHXH

Danh mục 63 Dịch vụ công

Phụ lục chi tiết 63 DVC