Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 thực hiện triển khai Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ do Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg Page8.jpg Page9.jpg

Page10.jpg Page11.jpg Page12.jpg