Công văn số 3224/BHXH-BCĐ của BHXH Việt Nam và 3535/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động TB&XH chính thức thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg  đối với nhóm đối tượng Chưa chấm dứt hợp đồng đang nghỉ Ốm, thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương (nghỉ không lương), ngừng việc... trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2021.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

3224 BHXHVN huong dan 3535.jpg

 

3535 BLDTBXH huong dan Om, TS, KL page1.jpg

3535 BLDTBXH huong dan Om, TS, KL page2.jpg