Dự thảo đề cương sửa Luật BHXH lần này, cơ quan soạn thảo đưa ra phương án người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà yêu cầu hưởng BHXH một lần thì chỉ được rút phần mình đóng vào Quỹ BHXH là 8% thay vì nhận 22% như quy định hiện nay. Còn phần của người sử dụng lao động đóng chiếm 14% sẽ để lại quỹ và sử dụng theo nguyên tắc chia sẻ.

Tại sao lại như vậy? Như vậy có đúng không? Các bạn hãy xem nội dung giải đáp của BlogBHXH dưới đây nhé:

Trước tiên cần phải khẳng định: Luật Bảo hiểm xã hội được sinh ra nhằm mục tiêu An sinh Xã hội của Chính phủ. Trong đó Chế độ hưu trí là một chính sách chủ yếu, quan trọng của mục tiêu này. Hưu trí góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động và đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Hiện nay, "chỉ được rút BHXH 1 lần = 8%" vẫn chỉ là Dự thảo, CHƯA ĐI VÀO THỰC HIỆN. Tuy vậy, nếu thực hiện thì 8% có đúng hay không? Hãy lần lượt tìm hiểu các vấn đề sau:

1. Mục đích của quỹ Hưu trí, tử tuất:

Quỹ hưu trí, tử tuất là một quỹ thành phần của Quỹ Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích (Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội) chi trả Lương hưu và Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, kể cả Mai táng phí cũng như Tử tuất... Do đó việc rút BHXH 1 lần là đi ngược lại mục đích của việc đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất, là đi ngược lại mục tiêu của An sinh Xã hội.

2. Nguyên tắc đóng góp vào quỹ Hưu trí, tử tuất và bản chất của khoản đóng góp:

Theo quy định tại Điều 91, 92 Luật Bảo hiểm xã hội, cả Người lao động và Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức... sử dụng lao động (Người sử dụng lao động) đều phải đóng vào các quỹ này theo quy định. Trong đó (như bảng minh họa dưới đây):

- Người lao động phải đóng 8% được trích từ lương hàng tháng => đây chính là khoản mà NLĐ trực tiếp đóng góp.

- Người sử dụng lao động phải đóng 14% theo lương hàng tháng. Khoản trích này được tính vào Chi phí sản xuất, kinh doanh và đưa vào giá thành sản phẩm, dịch vụ. Do đó về mặt bản chất, khoản 14% này là do Tất cả xã hội cùng đóng góp (người sản xuất, người tiêu dùng) để NLĐ được hưởng Lương hưu khi về giàKHÔNG PHẢI LÀ DO RIÊNG NGƯỜI LAO ĐỘNG RÚT BHXH 1 LẦN đóng góp.

Từ 2 vấn đề nêu trên có thể khẳng định được tính hợp lý:

- Người lao động hưởng chế độ hưu trí được hưởng tiền lương hưu do bản thân và toàn xã hội cùng đóng góp.

- Người lao động đơn lẻ muốn rút BHXH 1 lần chỉ được hưởng 8% theo phần bản thân họ đóng góp là điều hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Phần còn lại là do xã hội đóng góp, để chi Lương hưu, mua BHYT và Mai táng phí, tử tuất cho người hưởng chế độ hưu trí.

- Rút BHXH 1 lần chính là từ bỏ quyền được hưởng chế độ hưu trí, từ bỏ quyền được xã hội chăm sóc khi về già.  Có nên nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Hãy suy nghĩ tích cực và đảm bảo quyền lợi cho bản thân bằng việc tiếp tục tham gia và hưởng chế độ Hưu trí, vì cuộc sống Độc lập, Tự do, "Không ăn bám" vào con cháu của bản thân.

Có nên rút bảo hiểm xã hội một lần? NLĐ sẽ mất những quyền lợi gì?

Mẫu đề nghị hưởng BHXH 1 lần, Lương hưu 14-HSB

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Ty-le-thu-tu-201706.jpg