Có nhiều bạn vào VssID và thắc mắc về việc thấy Công ty (đơn vị) đang nợ BHXH 1, 2 tháng... Công ty có nợ thật hay không?

BlogBHXH xin giải đáp như sau:

VssID bao Cong ty No 1-2 thang.jpg

I. Trường hợp thấy đơn vị Nợ 1 tháng BHXH:

 Thực tế đơn vị đã nộp đủ tiền BHXH kịp thời của tháng trước Nhưng do VssID đang thể hiện quá trình đóng BHXH đến tháng hiện tại. Tại 1 thời điểm nhất định trong tháng hiện tại, đơn vị chưa làm báo Tăng, giảm lao động, điều chỉnh mức lương, Chưa "làm lương" tháng hiện tại nên chưa trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng hiện tại, do đó VssID thể hiện đơn vị Nợ 1 tháng BHXH chính là của tháng hiện tại mà đơn vị chưa nộp => Cuối tháng đơn vị mới nộp.

Ví dụ: ngày 15/03/2023 Công ty chưa làm lương tháng 3 nên chưa trích nộp BHXH tháng 03/2023, đến cuối tháng 03/2023 đơn vị mới thực hiện nộp tiền BHXH cho cơ quan BHXH và sẽ được ghi nhận vào hệ thống của cơ quan BHXH trong tháng 03/2023. Do đó tại thời điểm ngày 15/03/2023 (thậm chí 28, 29, 30/03/2023) đơn vị chưa nộp tiền, chưa được ghi nhận đã nộp đủ BHXH tháng 3 và hệ thống cũng như VssID ghi nhận đơn vị Chưa đóng BHXH tháng 3 => Nợ 1 tháng 03/2023 (hiện tại).

Vậy trong trường hợp này, người lao động hãy yên tâm là Công ty đã nộp đầy đủ, kịp thời BHXH.

II. Trường hợp thấy đơn vị Nợ 2 tháng BHXH:

 Trường hợp này bao gồm vấn đề đã nêu ở Trường hợp đơn vị Nợ 1 tháng ở trên và có thể xảy ra các tình huống như sau:

1. Đơn vị đã đóng đủ BHXH tháng trước kịp thời nhưng Hệ thống phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ của cơ quan bảo hiểm xã hội ghi nhận "Sai tháng hoàn thành"

Việc phần mềm quản lý ghi nhận Sai tháng hoàn thành (mặc dù đã ghi nhận số tiền nộp đủ trong tháng trước và Thông báo C12-TS không nợ) thi thoảng xảy ra với một vài đơn vị. Khi đơn vị phát hiện Sai tháng hoàn thành thì có thể liên hệ cán bộ chuyên quản Thu của cơ quan BHXH hoặc Bộ phận Thu của Cơ quan BHXH mà đơn vị đang tham gia để đề nghị cập nhật lại Tháng hoàn thành đúng theo C12-TS. Ngoài ra nếu đơn vị không đề nghị cập nhật lại Tháng hoàn thành thì tháng tiếp theo sẽ được cập nhật bổ sung (hệ thống tự động cập nhật lại).

Ví dụ: tháng 02/2023 đơn vị đã nộp đủ tiền BHXH (chưa nộp BHXH tháng 03/2023), CHI TIẾT KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN mẫu C12-TS thể hiện đã đóng hết tháng 02/2023 Nhưng do lỗi Sai tháng hoàn thành nên chưa ghi nhận Hoàn thành đến tháng 02/2023, chỉ ghi nhận Hoàn thành đến tháng 01/2023. Do đó VssID thể hiện nợ tháng 02/2023 và Không chốt sổ BHXH đến tháng 02/2023 cho người lao động được (chỉ chốt được đến tháng 01/2023).

2. Đơn vị thực tế có Nợ 1 tháng BHXH

Việc đơn vị thực tế có nợ 1 tháng BHXH do các nguyên nhân sau:

- Đã nộp tiền BHXH nhưng chưa đủ: về nguyên tắc, nếu đơn vị nộp thiếu dù chỉ 1 đồng so với số tổng tiền phải nộp trong tháng thì vẫn bị coi là Chưa nộp đủ tiền BHXH tháng đó và tương đương với việc Nợ 1 tháng. 

- Đơn vị nộp tiền không kịp thời trong tháng, nợ gối đầu, tháng sau mới thực hiện nộp BHXH cho tháng trước: một số đơn vị thực hiện nộp tiền nhưng vì lý do nào đó mà tháng sau cơ quan BHXH mới nhận được tiền vào tài khoản (như lỗi hệ thống Ngân hàng, quên không chuyển kịp trong ngày cuối cùng...). Cũng có một số đơn vị thực hiện nộp gối đầu thường xuyên để chiếm dụng vốn, do vậy khi kiểm tra VssID luôn luôn nợ 2 tháng => nộp không kịp thời theo quy định.

III. Trường hợp thấy đơn vị Nợ BHXH từ 3 tháng trở lên:

Đối với trường hợp này chắc chắn là đơn vị không nộp BHXH kịp thời trong tháng. Người lao động có thể yêu cầu đơn vị thực hiện đúng nghĩa vụ nộp tiền BHXH hoặc khiếu nại đến các cơ quan quản lý lao động để yêu cầu Công ty phải nộp tiền BHXH kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Xem 1001 câu hỏi về VssID và cách sửa lỗi, sai thông tin
Tại sao VssID không thấy quá trình ở công ty cũ?

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin