Người lao động đã Đóng BHTN trên 144 tháng (trên 12 năm), khi hưởng hết 12 tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì có được bảo lưu số tháng còn lại hay không?

Trả lời: 
Theo Công văn số 655/CVL-BHTN ngày 15/08/2022 của Cục Việc làm trả lời về vấn đề này thì Số tháng BHTN còn lại trên 144 tháng sẽ Không được bảo lưu khi người lao động hưởng hết 12 tháng TCTN.

Khong BL BHTN tren 144 thang.jpg

Về chính sách này, Các bạn hãy nghĩ đến:

1. Khi bạn đóng đủ 01 năm mà vẫn được hưởng tận 03 tháng TN.

2. Rất nhiều Viên chức (thực tế rất hiếm người nghỉ việc hưởng TN) đang phải đóng BHTN vào quỹ BHTN đến khi nghỉ hưu để cho những lao động nghỉ việc hưởng TN.

3. Chế độ phúc lợi XH nào cũng hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, không thể có công bằng tuyệt đối.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

655-2022-CVL ve BHTN tren 144 thang page1.jpg 655-2022-CVL ve BHTN tren 144 thang page2.jpg