Taxi chiều về giá rẻ: hãy tham gia Group trên Facebook để có cơ hội đi taxi giá rẻ cũng như tận dụng chiều về hiệu quả: bấm vào hình dưới để tham gia hoặc địa chỉ  https://www.facebook.com/groups/TaxiChieuVeGiaRe/

Xem: Hướng dẫn Cấp thẻ BHYT năm 2016 - Hà Nội

Phụ lục số 01: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆNNHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2016 DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG

Phụ lục số 02: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU TUYẾN THÀNH PHỐ, TRUNG ƯƠNG NHẬN THẺ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2016 

Phụ lục số 03:  DANH SÁCH CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN ĐƯỢC QUẢN LÝ, BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ CỦA THÀNH PHỐ NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2016 

Phụ lục số 04: DANH SÁCH Y TẾ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2016

 

Link dự phòng: Phụ lục 1 - Phụ lục 2 - Phụ lục 3 - Phụ lục 4
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Phụ lục 4