Thông báo số 3133/BHXH-VP ngày 24/10/2022 của BHXH Việt Nam thay đổi số điện thoại chuyên dùng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người tham gia về các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, kể từ ngày 01/11/2022 BHXH Việt Nam thay đổi số điện thoại chuyên dùng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính sang số 024.39340058

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Trang zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078

2022-3113-BHXHVN thay doi SDT tiep nhan.jpg