Hướng dẫn Cập nhật thông tin Mẫu 01, 02 theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/08/2022 của BHXH Việt Nam và các văn bản hướng dẫn:

Công văn 4887/BHXH-CNTT ngày 27/8/2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 4413/BHXH-QLT ngày 30/9/2022 của BHXH TP Hà Nội ..... (Xem CV ở cuối bài)

Sau khi cán bộ BHXH gửi Email cho đơn vị file dữ liệu theo mẫu 01, 02 thì thực hiện xử lý như sau:

I- Đối với mẫu 01: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN BHXH ĐỒNG BỘ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ SỬ DỤNG THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN KHI ĐI KHÁ CHỮA BỆNH THAY THẾ BẰNG THẺ BHYT

Đây là danh sách đã đúng khớp, đầy đủ thông tin cá nhân và số CCCD/ĐDCN của người lao động. Đơn vị chỉ việc IN để người lao động kiểm tra, bổ sung email (nếu đã đăng ký VssID) hoặc Đăng ký VssID (nếu chưa đăng ký), NLĐ ký xác nhận nếu thông tin đã đúng hoàn toàn. 

Trường hợp chưa đăng ký VssID hoặc đã đăng ký nhưng email chưa đúng thì yêu cầu người lao động tiến hành Đăng ký VssID hoặc sửa thông tin trên cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn . NLĐ ghi thông tin đúng vào cột Ghi chú và ký xác nhận.

Đơn vị tốt nhất là lập 2 bản Mẫu 01, 1 bản để lưu và 1 bản nộp cho cơ quan BHXH (đã có đầy đủ ký xác nhận của NLĐ).

Đối với đơn vị tham gia tại BHXH TP Hà Nội thực hiện lưu mẫu 01 tại đơn vị, không cần nộp cho BHXH.

Lưu ý: Đối với trường hợp trên mẫu 01 vẫn là số CMT: Đúng ra thì mẫu 01 phải là CCCD rồi. Có thể là trên hộ gia đình là CCCD nhưng tại dữ liệu BHXH quận, huyện vẫn là số CMT mà cán bộ BHXH khi xuất chưa kiểm tra kỹ, các bạn chuyển các trường hợp này sang mẫu 02 để điều chỉnh nhé.

Xem thêm 1001 câu hỏi về VssID và cách sửa lỗi, sai thông tin

Page6 ngang.jpg

II- Đối với mẫu 02: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA CHƯA KHỚP VỚI CSDL VỀ DÂN CƯ VÀ NGƯỜI THAM GIA CHƯA CÓ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN

Đơn vị IN mẫu 02 để người lao động kiểm tra, cập nhật các thông tin đúng từ cột 10 trở đi: Họ tên, ngày sinh, giới tính, số CCCD/ĐDCN. Tốt nhất là đơn vị thực hiện nhập lại thông tin đúng rồi in ra để NLĐ ký xác nhận thông tin.

- Trường hợp chưa đăng ký VssID hoặc đã đăng ký nhưng email chưa đúng thì yêu cầu người lao động tiến hành Đăng ký VssID hoặc sửa thông tin trên cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn . NLĐ ghi thông tin đúng vào cột Ghi chú và ký xác nhận.

- Trường hợp không đúng Nơi khai sinh (cột 9 - Thông tin chưa khớp với CSDL...) thì ghi rõ tên Xã (phường), huyện (hoặc Quận/TX/TP thuộc tỉnh), tỉnh/TP nơi Cấp giấy khai sinh/TLKS theo tên địa phương HIỆN TẠI vào cột 14 có xác nhận của NLĐ.

Sau khi hoàn thành Mẫu 02 thì Lưu tại đơn vị. Đồng thời lập Mẫu D02-LT, D03-TS (đối với lao động chỉ tham gia BHYT) và TK1-TS của các lao động có thông tin sai, bản photo CCCD (không cần công chứng) để gửi cơ quan BHXH làm cơ sở điều chỉnh thông tin như sau:

+ Nếu gửi qua Bưu chính: D02-LT ký đóng dấu đơn vị, TK1-TS, bản photo CCCD. D02-LT ghi số CCCD và Nơi khai sinh (xã, huyện, tỉnh) ở cột Ghi chú, tương ứng với thông tin trên TK1-TS.

+ Nếu nộp qua Hồ sơ điện tử: lập D02-LT theo hồ sơ 600, chọn phương án TC hoặc TD có TK1-TS và thông tin CCCD, Nơi khai sinh..., file PDF ảnh CCCD. D02-LT cột Ghi chú ghi số CCCD của NLĐ (các thông tin gồm CCCD, Nơi khai sinh được kê khai vào dữ liệu TK1-TS và tự động xuất ra file để bhxh cập nhật).

Lưu ý: trường hợp sai họ tên, ngày sinh phải thực hiện thủ tục điều chỉnh họ tên, ngày sinh theo quy định tại Quy trình Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả theo QĐ 1568/QĐ-BHXH bổ sung, sửa đổi Quyết định 1262/QĐ-BHXH về Quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ

Tải mẫu Mẫu D02-LTD03-TS

Tải mẫu 01, 02 Excel: từ Google Drive hoặc MediaFire

Page7 ngang.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Kế hoạch 2207/KH-BHXH cập nhật số Căn cước công dân/ĐDCN của NLĐ

Công văn hướng dẫn của BHXH các tỉnh, Thành phố:

Page1.jpg Page2.jpg

 

Page1.jpg Page2.jpg