Ngày 12/08/2022 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2216/BHXH-CSXH tiếp tục thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ quỹ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15.

Theo đó các đơn vị, người lao động đã nộp hồ sơ theo quy định, đã được cập nhật vào hệ thống của cơ quan BHXH nhưng chưa được chi tiền sẽ tiếp tục được cơ quan BHXH chi trả theo mức hưởng được quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn.

Xem thêm:
CV 2216/BHXH-CSXH tiếp tục chi hỗ trợ Covid-19 theo QĐ 28/2021/QĐ-TTg
1001 câu hỏi về chế độ hưởng theo Nghị quyết 116 và QĐ 28

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg

>>> Xem tiếp