Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/08/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cập nhật số Căn cước công dân hoặc ĐDCN của toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc cũng như cài đặt, cập nhật email vào app VssID - BHXH số.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tải mẫu 01, 02 Excel từ BlogBHXH: từ Google Drive hoặc MediaFire

Page1.jpg

Page2.jpg Page3.jpg

Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg

Xem Mẫu 01 ngang trên PC

Page7.jpg

Xem Mẫu 02 ngang trên PC