Một câu hỏi mà rất nhiều đơn vị, người lao động còn băn khoăn là: Nếu đơn vị được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội theo CV 797/LĐTBHX-BHXH của Bộ Lao động và các văn bản hướng dẫn liên ngành về việc Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN do dịch COVID-19 thì Người lao động có được hưởng hỗ trợ 1,8 triệu theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

BlogBHXH xin giải đáp thắc mắc của các bạn như sau:

1. Căn cứ vào Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN do dịch COVID-19 , các đơn vị đủ điều kiện được "tạm dừng đóng" vào quỹ Hưu trí tử tuất cho những lao động đang được tham gia BHXH. Như vậy đơn vị không nhất thiết Phải nghỉ Không lương hay Tạm hoãn hợp đồng... 100% nhân sự, thực tế vẫn phải duy trì một bộ phận nhân sự nhất định như Bảo vệ làm việc trực tiếp tại đơn vị, Nhân viên nhân sự - kế toán... làm việc online tại nhà...

2. Căn cứ Chương I QĐ 15/2020/QĐ-TTg thì Những lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, không hưởng lương từ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01/04/2020... thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Như vậy, Đơn vị được tạm dừng đóng BHXH thì Người lao động vẫn được hưởng hỗ trợ theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg.