Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành CV 3819/BHXH-CĐ-BHXH thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân để đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi, đúng quy định cho người lao động. Do đó yêu cầu đơn vị khi lập hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thực hiện cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của người lao động nhận trợ cấp để cơ quan BHXH làm căn cứ thực hiện chi trả, đảm bảo 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố nhận chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội  

3819-2021-BHXHHN-CDBHXH chi tra om, TS qua ATM.JPG