Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống các phương án, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 vào sáng 7/8 .

Mức tăng cuối cùng 6,5% (từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng) đưa tiền lương lần lượt từ vùng I đến vùng IV là 3.980.000 đồng, 3.530.000 đồng, 3.090.000 đồng và 2.760.000 đồng.
Đồng thời với mức tăng Lương tối thiểu vùng trên thì Mức trần Bảo hiểm thất nghiệp tương ứng từ vùng I đến vùng IV là 79.600.000 đồng, 70.600.000 đồng, 61.800.000 đồng av 55.200.000 đồng (theo Luật Việc làm = 20 lần lương tối thiểu vùng).

Phiên họp kết thúc lúc 11h trưa sau cuộc bỏ phiếu của 14 thành viên hội đồng. Thứ trưởng Lao động Doãn Mậu Diệp - Chủ tịch Hội đồng cho biết, sau ba phiên thảo luận, khoảng cách tăng lương đã thu hẹp dần với đề xuất ban đầu của đại diện người lao động là 13%; chủ doanh nghiệp từ chỗ không tăng, rút xuống hai phương án là 6,5% và 7%. Cuối cùng, phương án tăng 6,5% được chọn với 8 phiếu đồng ý.

Các địa phương thuộc Vùng I, II, III, IV được quy định tại DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 (Kèm theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)


Nguồn: trích dẫn vnexpress.net