Hướng dẫn chức năng "Quên mật khẩu" trên ứng dụng VssID và Cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Trên Ứng dụng VssID

VssID Quen MK 1.jpg

Bước 1: Mở ứng dụng VssID, nhập mã số BHXH vào ô "Mã số BHXH". Chọn "Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập địa chỉ email đã đăng ký với mã số BHXH để nhận mã xác thực (OTP

Bước 3: Nhập OTP (được gửi đến email đã đăng ký)

Mật khẩu mới sẽ được gửi đến email đã đăng ký. 

 

2. Trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Để thực hiện chức năng Quên mật khẩu, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng nhập” để hiển thị màn hình đăng nhập

Bước 3: Thực hiện, chọn “Quên mật khẩu” để hiển thị màn hình cập nhật thông tin yêu cầu

Bước 4: Nhập địa chỉ email đã đăng ký với mã số BHXH để nhận mã xác thực (OTP)

Bước 5: Thực hiện chọn: “Lấy lại mật khẩu”, hệ thống sẽ gửi mã xác thực về email đã đăng

Bước 6: Thực hiện: “Nhập mã OTP” để xác nhận thông tin

Bước 7: Thực hiện: “Xác nhận” để hoàn tất việc quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản và mật khẩu vào địa chỉ email đã đăng ký:

 

VssID Quen MK 9.JPG

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

VssID CV Quen MK.jpg