Căn cứ Hướng dẫn cấp thẻ BHYT tại CV 5147 của BHXH TP Hà Nội và danh sách KCB hiện có (trong khi chưa có Danh sách mới)

BlogBHXH xin hướng dẫn thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2021 như sau: 

Bước 1: Đơn vị căn cứ vào Thông báo số tiền phải đóng ước tính tháng 12/2020 + tăng - giảm hoặc Tự tính số tiền đơn vị phải nộp trong tháng 12/2020 để thực hiện NỘP ĐẦY ĐỦ TIỀN BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN hết tháng 12/2020 (trước ngày 25/12) để cơ quan BHXH làm căn cứ gia hạn thẻ.

Bước 2: Cơ quan BHXH căn cứ số liệu nợ tháng 12 tạm chốt đến ngày thực hiện gia hạn để gia hạn thẻ BHYT tự động đối với đơn vị đã đóng đủ. Các lao động đang có thẻ thuộc Danh sách theo CV số 247/BHXH-QLT thì được tiếp tục Gia hạn thẻ tại BV đó.

Bước 3: Các trường hợp có thay đổi thông tin trên thẻ thực hiện như sau

- Đối với thay đổi họ tên, ngày sinh, giới tính: thực hiện thủ tục đề nghị hiệu chỉnh hồ sơ theo quy định tại Quyết định 1262/QĐ-BHXH về Quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ và Quyết định 1568/QĐ-BHXH ngày 25/09/2020 BHXH Hà Nội ban hành Quy trình Tiếp nhận Hồ sơ, thủ tục hành chính

- Đối với thay đổi nơi đăng ký KCB bạn đầu: thực hiện thủ tục theo quy định trong tháng 01/2021 (TK1-TS).

* Lưu ý:

- Các đơn vị hướng dẫn người lao động đăng ký KCB trong tỉnh theo Danh mục bệnh viện, cơ sở y tế được BHXH tỉnh công bố (tham khảo Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB (trong tỉnh) 2021 trên toàn quốc). Tại Hà Nội hiện vẫn đang thực hiện đăng ký KCB và gia hạn theo Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB tại Hà Nội từ Quý I/2020 cho đến khi có Danh mục mới (sẽ được cập nhật sớm nhất tại BlogBHXH.com). 

- Các đơn vị có người lao động đăng ký KCB ngoại tỉnh thực hiện hướng dẫn đăng ký theo Danh mục bệnh viện, cơ sở y tế dành cho ngoại tỉnh đăng ký. Xem tại: Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2021 Toàn quốc

- Đối với trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ BHYT;
b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Xem Tổng hợp Danh sách KCB ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh 2020 - 2021 Toàn quốc

Mẫu thẻ BHYT mới từ tháng 04/2021 và một số điểm cần lưu ý

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội