Quyết định số Quyết định 1666/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 01/04/2021 trên toàn quốc.

Theo đó trên thẻ chỉ còn Mã số BHXH, không còn mã thẻ BHYT như trước đây. Dòng thông tin Địa chỉ của người lao động cũng được lược bỏ để tránh phiền phức do sai lệch thông tin địa chỉ trong quá trình khám, chữa bệnh. 

Lưu ý:

1. Mã quyền lợi hưởng (1, 2, 3, 4...) và Mã vùng sinh sống (K1, K2, K3 nếu có) được ký hiệu và ghi sau phần Giới tính như hình vẽ.

2. Thẻ BHYT đã cấp trước đây còn giá trị sử dụng (kể cả gia hạn thẻ 2021 không thay đổi thông tin) vẫn có giá trị sử dụng nhưng bình thường.

3. Mặc dù trên thẻ không còn in Địa chỉ người tham gia (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) nhưng người tham gia vẫn phải kê khai đầy đủ trên mẫu TK1-TS khi tham gia BHXH, BHYT để làm cơ sở đối chiếu thông tin khi đi Khám, chữa bệnh.   

Mọi thông tin được cập nhật tại BlogBHXH và chia sẻ trên Fanpage Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Xem thêm Hướng dẫn Gia hạn thẻ BHYT năm 2021

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội