Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021 có một số điểm cần chú ý:

1. Thời điểm Nghỉ hưu và Thời điểm Hưởng hưu:

Điều 3 quy định như sau: 

- Thời điểm Nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ví dụ: người lao động nam sinh nhật ngày 13/01, đến ngày 13/04/2021 lao động nam đủ 60 tuổi 3 tháng và đủ số năm đóng BHXH theo quy định thì Thời điểm Nghỉ hưu là kết thúc ngày 30/04/2021.

- Thời điểm Hưởng chế độ hưu trí là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm Nghỉ hưu. Tức là kể từ ngày 01/05/2021 ở ví dụ trên.

2. Nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn:

Điều 5 quy định người lao động đã đóng BHXH đủ số năm được nghỉ hưu sớm hơn nhưng Không quá 5 tuổi và nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, kể cả nơi có phụ cấp 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định + thời gian làm ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, kể cả nơi có phụ cấp 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 = đủ 15 năm trở lên.

Xem bảng Tuổi nghỉ hưu thấp nhất cho Nam và Nữ

3. Người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn quy định:

Người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn quy định tại Điều 4 Nghị định này nếu  thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc.

Xem thêm các quy định cụ thể của Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Tải Nghị định 135 PDF

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội