Danh sách tổng hợp các Bệnh viện và cơ sở y tế nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT trong nội tỉnh và ngoại tỉnh tại các tỉnh, Thành phố trên cả nước qua các năm:

I- Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB (nội tỉnh) trên toàn quốc

Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Hà Nội có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Hà Nội theo danh sách do chính co quan BHXH TP Hà Nội ban hành trên đây. Danh sách Bệnh viện và Cơ sở y tế nhận KCB nội tỉnh trên toàn quốc

II- Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh trên toàn quốc

Ví dụ: Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại đóng BHXH tại Hà Nội nhưng nơi làm việc tại TP Hồ Chí Minh có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh theo danh sách do BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành tại danh mục dưới đây. 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh trên toàn quốc 

Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078