Tổng hợp Danh sách Bệnh viện, PKĐK và Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh tại các tỉnh trên toàn quốc

Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Hà Nội có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh theo danh sách do BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành tại danh mục dưới đây.

1. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2023 Toàn quốc

2. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2022 Toàn quốc

3. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2021 Toàn quốc

4. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2020 Toàn quốc

(Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078