Tổng hợp Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB (nội tỉnh) tại các tỉnh trên toàn quốc

Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Hà Nội có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Hà Nội theo danh sách do BHXH TP Hà Nội ban hành dưới đây.

1. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB nội tỉnh năm 2023 toàn quốc

2. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB nội tỉnh năm 2022 toàn quốc

3. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB nội tỉnh năm 2021 toàn quốc

4. Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB nội tỉnh năm 2020 toàn quốc

(Tham khảo thêm Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh trên toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078