Công văn số 276/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2023 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về Hoàn trả Bảo hiểm Xã hội Tự nguyện: 

Theo đó, thời gian đã đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng hưu trí sẽ không được hoàn trả lại khi người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc được cộng nối khi đã giải quyết chế độ hưu trí. Thay vào đó sẽ tính tổng thời gian đã đóng để điều chỉnh lương hưu theo quy định. Trường hợp này thường xảy ra đối với lao động có tham gia BHXH tại đơn vị nợ tiền BHXH.

Ví dụ: ông A làm việc ở công ty X đến tháng 11/2022 đủ tuổi hưởng Hưu trí và đã tham gia được 17 năm nhưng do công ty nợ BHXH 1 năm nên ông A chỉ được chốt sổ đến thời điểm đóng đủ là tháng 11/2021 có tổng quá trình tham gia BHXH bắt buộc là 16 năm. Tại thời điểm này, ông A đóng BHXH tự nguyện 1 lần 4 năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng chế độ hưu trí. 
Đến tháng 02/2023 công ty X đã sắp xếp và nộp đủ BHXH đến tháng 11/2022 thì ông A được chốt sổ tiếp đến tháng 11/2022, như vậy thời gian tham gia BHXH được chốt sổ bổ sung 1 năm sẽ được cộng nối vào là 21 năm để tính lại lương hưu được hưởng, Không được hoàn trả 1 năm đã đóng BHXH tự nguyện trong số 4 năm đóng BHXH tự nguyện còn thiếu để hưởng Hưu trí đã đóng ở trên.

 Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Khong hoan tra BHXH TN.jpg 276-2023-LDTBXH tra loi ve Hoan tra BHXH TN da dong de huong HT.jpg