DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHẬN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU CHO

TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012

 (kèm theo công văn số 1586/BHXH-GĐTTĐT ngày 14/11/2011 của BHXH TPHà Nội)

 

Phụ lục 1: Dành cho các nhóm đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Thành phố Hà Nội phát hành 2012

Phụ lục 4: Danh sách YTCQ, YTHĐ nhận thẻ đăng ký ban đầu năm 2012 (Lưu ý: Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý)

Download: Mẫu Đề nghị Gia hạn thẻ năm 2012 (xem Hướng dẫn download từ ADF.LY)

 

1- Nguyên tắc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:
- Thực hiện lộ trình tăng cường thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện (hạng III) và tương đương, giảm dần số thẻ đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và trung ương, người có thẻ BHYT cư trú hoặc công tác tại quận, huyện được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở tuyến xã, tuyến huyện và tương đương trên địa bàn quận, huyện đó.
- Người tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi có nhu cầu được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi công tác để thuận tiện đi KCB theo qui định.
- Đối tượng học sinh sinh viên đăng ký KCB ban đầu theo hướng dẫn tại công văn số 1046/BHXH-GĐTTĐT ngày 24/8/2011 thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2011-2012.
- Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB ở phụ lục 2 không quá số thẻ BHYT đã đăng ký ban đầu năm 2011.
2- Danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu:
- Danh sách các cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu cho tất cả các đối tượng (Phụ lục 1)
Lưu ý các cơ sở y tế không đủ khả năng tiếp nhận khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc chỉ có khả năng tiếp nhận KCB cho đối tượng trên 15 tuổi.
- Danh sách các bệnh viện tuyến thành phố trở lên (Phụ lục 2): nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND, hưu trí, bảo trợ xã hội.
- Danh sách các phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố Hà Nội quản lý (Phụ lục 3): Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương và Hướng dẫn số 161-HD/BTCTU ngày 07/12/2007 của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội. Đối tượng phải có sổ khám bệnh do Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký tại các Phòng khám sức khoẻ cán bộ theo địa bàn.
- Danh sách các y tế cơ quan, y tế trường học (Phụ lục 4): nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (http://bhxhhn.com.vn)