Ngày 14/05/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 01/07/2023. 

Tang luong co so, tran bhxh.jpg

Theo đó: Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (một triệu tám trăm nghìn đồng trên tháng).

Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, Mức lương trần BHXH, BHYT đối với lao động tại các đơn vị, Doanh nghiệp, Tổ chức... đóng bằng mức lương tiền sẽ là 36.000.000 đồng/tháng (theo Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội (Mới) áp dụng từ 01/01/2016).

LCS, Luong tran BHXH, BHTN 2023.jpg

 

Mức phí BHYT hộ gia đình cũng tăng từ 804.600đ lên 972.000đ/năm.

Đồng thời một số mức hưởng cũng tăng như:

Tang muc huong.png

 

 Xem Danh mục Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN các năm

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin