Công ty (đơn vị) nợ tiền BHXH (chậm đóng) thì người lao động có thể được chốt sổ BHXH không? BlogBHXH xin giải đáp như sau:

1. Trường hợp công ty chậm đóng, đóng gối tháng hoặc đóng còn thiếu, chưa đầy đủ số tiền BHXH của tháng cuối cùng người lao động tham gia: 

Trường hợp này Nếu số tiền đơn vị nộp trong tháng đã đủ tiền BHTN thì vẫn được chốt sổ với đầy đủ quá trình BHTN để người lao động có thể làm thủ tục hưởng Trợ cấp thất nghiệp (TCTN). BHXH tháng cuối cùng sẽ được chốt bổ sung sau khi đơn vị nộp đủ tiền.

Xem Thủ tục và điều kiện hưởng thất nghiệp 2023 mới nhất và Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng Thất nghiệp online mới nhất 2023

2. Trường hợp đơn vị nợ nhiều tháng, nợ lâu:

Đối với trường hợp này sẽ không thể thực hiện chốt sổ như bình thường, chỉ có thể chốt được sổ khi:

- Đơn vị thực hiện đóng đủ số tiền nợ đến tháng cuối cùng NLĐ tham gia tại đơn vị.

- Đối với đơn vị đã phá sản, Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được đề nghị Chốt sổ các tháng đơn vị đã đóng đủ để giải quyết chế độ Hưu trí theo quy định tại CV 2802/BHXH-CSXH về giải quyết chế độ BHXH đối với đơn vị nợ phá sản

Xem hướng dẫn mới hơn tại: Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị nợ

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Cho so dv no ntn.jpg