Công văn số 1880/BHXH-CSXH ngày 21/06/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị nợ chưa đóng đủ BHXH. 

Theo đó, người lao động có quá trình tham gia BHXH tại đơn vị thuộc 1 trong 4 loại đơn vị sau sẽ được Chốt sổ (xác nhận quá trình tham gia), Giải quyết các chế độ BHXH bao gồm:

- Đơn vị đang làm thủ tục phá sản;

- Đơn vị đã có Quyết định phá sản của Tòa án;

- Đơn vị Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

- Đơn vị Không có người đại diện theo Pháp luật.

 Xem cụ thể các Chế độ BHXH được giải quyết tại CV 1880/BHXH-CSXH V/v thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị nợ

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 

Page1.jpg

     

Xem tiếp Nội dung CV 1880/BHXH-CSXH tại đây