Công văn số 1880/BHXH-CSXH ngày 21/06/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị nợ chưa đóng đủ BHXH như sau:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 

Page1.jpg

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg

Tải Công văn số 1880/BHXH-CSXH