Công văn số 1762/BHXH-QLT ngày 10/05/2022 của BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn triển khai Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/05/2022 của BHXH Việt Nam về việc kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. Điểm đầu tiên của Công văn nêu rõ:

1. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì yêu cầu bắt buộc người tham gia kê khai số CCCD hoặc số Định danh cá nhân (ĐDCN) (đối với người tham gia chưa được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH) để cơ quan BHXH cập nhật vào Cơ sở dữ liệu (CSDL).

Như vậy khi tăng mới lao động tham gia BHXH, BHYT hoặc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH đều Phải kê khai số Căn cước công dân hoặc Định danh cá nhân thì mới được. Trường hợp chưa hoặc không có số Căn cước công dân hoặc Định danh cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ và phải thực hiện kê khai lại theo quy định này.

Lưu ý: Đối với trường hợp chưa có Mã số BHXH hoặc số sổ BHXH/mã số BHXH chưa đồng bộ có thể cần phải cung cấp ảnh CCCCD kèm theo để cán bộ BHXH xử lý đồng bộ, phục hồi mã số BHXH để tăng mới lao động.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Xem Cv 1147/BHXH-TST ngày 04/05/2022 của BHXH Việt Nam về kê khai số ĐDCN/CCCD khi tham gia BHXH, BHYT

Phai ke khai CCCD.jpg

2022-1762 BHXHHN hd 1147BHXHVN ve CCCD.JPG