Quy định lấy tỷ giá ngoại tệ Liên ngân hàng vào ngày 02/1 và 01/7 làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH cho đơn vị trả lương theo ngoại tệ

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078

Tỷ giá USD, EUR áp dụng để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trả lương bằng Ngoại tệ như sau:        

Từ ngày Ngoại tệ    Tỷ giá Số thông báo của NHNN
03/01/2023 USD 23.606 01/TB-NHNN ngày 03/01/2023
02/01/2023 EUR 25.162,39 Tỷ giá tính chéo kỳ 29/12/2022->04/01/2023
01/07/2022 USD 23.112 273/TB-NHNN
01/07/2022 EUR 24.318,63 Tỷ giá tính chéo kỳ 30/06/2022->06/07/2022
03/01/2022 USD 23.145 Hà Nội áp dụng 466/TB-NHNN ngày 31/12/2021
04/01/2022 USD 23.134 TP HCM áp dụng 01/TB-NHNN ngày 04/01/2022
03/01/2022 EUR 26.173,28 Tỷ giá tính chéo kỳ 30/12/2021 -> 05/01/2022
01/07/2021 USD 23.182 204/TB-NHNN
01/07/2021 EUR 27.593,41 Tỷ giá tính chéo kỳ 01/07/2021->07/07/2021
02/01/2021 USD 23.131 452/TB-NHNN 31/12/2020
02/01/2021 EUR 28.417,15 Tỷ giá tính chéo kỳ 31/12/2020->06/01/2021
01/07/2020 USD 23.235  205/TB-NHNN
01/07/2020 EUR 26.196,54  Tỷ giá chéo kỳ 25/6->1/7 
02/01/2020 USD 23.150 01/TB-NHNN
02/01/2020 EUR 25.974,3  
01/07/2019 USD 23.054  
01/07/2019 EUR 26.188  
02/01/2019 USD 22.825  
02/01/2019 EUR 25.958,95  
01/07/2018 USD 22.635  
01/07/2018 EUR 26.382  
02/01/2018 USD 22.415  
02/01/2018 EUR 26.629  
01/07/2017 USD 22.431  
01/07/2017 EUR 25.456  
03/01/2017 USD 22.158  
03/01/2017 EUR 23.197  
01/07/2016 USD 21.865  
01/07/2016 EUR 24.191  
01/01/2016 USD 21.890  
01/01/2016 EUR 23.908  
01/07/2015 USD 21.673  
01/07/2015 EUR 24.250  
01/01/2015 USD 21.246  
01/01/2015 EUR 25.837  
01/07/2014 USD 21.246  
01/07/2014 EUR 29.011  
02/01/2014 USD 21.036  
02/01/2014 EUR 28.973  
01/07/2013 USD 21036  
01/07/2013 EUR 27446  
01/01/2013 USD 20828  
01/01/2013 EUR 27580  
01/07/2012 USD 20828  
01/07/2012 EUR 26197  
01/01/2012 USD 20828  
01/01/2012 EUR 26955  
01/07/2011 USD 20618  
01/07/2011 EUR 29816  
 04/01/2011 USD 18932  
 04/01/2011 EUR 25187  
 01/07/2010 USD 18544  
 01/07/2010 EUR  22562  
 04/01/2010 USD 17941  
 04/01/2010 EUR 25774  
 01/07/2009 USD 16954  
 01/07/2009 EUR 23926  
 01/01/2009 USD 16975  
 01/07/2008 USD 16517  
 01/01/2008 USD 16112  
01/07/2007 USD 16132  
 01/01/2007 USD 16101  

Xem Tỷ giá thoái thu BHXH trước năm 2007

Tải File hỗ trợ Quy đổi USD ra VND trước 2007 hoặc Bấm vào đây

Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaTrungTam.jspx