Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 3689/BHXH-QLT về việc sử dụng ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh (KCB), tạm thời KHÔNG CẤP THẺ BHYT GIẤY. BlogBHXH xin hướng dẫn các đơn vị, người lao động thực hiện quy trình Tăng mới lao động tham gia BHXH, BHYT như sau:

Bắt buộc phải kê khai số điện thoại di động của người lao động khi Tăng lao động

I. Tăng mới đối với đơn vị nộp Hồ sơ điện tử:

Bắt buộc phải kê khai số điện thoại di động của người lao động khi Tăng lao đ

1. Đơn vị thực hiện báo Tăng mới lao động tham gia BHXH, BHYT theo hồ sơ mã 600 tại Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo QĐ 1262 bao gồm: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS); Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nếu có thay đổi thông tin hoặc chưa có mã số BHXH; Bản scan, có ký số điện tử: Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) và bổ sung Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Yêu cầu lao động động Đã có mã số BHXH nhưng Chưa đăng ký VssID thực hiện đăng ký theo hướng dẫn => Có thể chưa thực hiện vội, đợi thực hiện cùng bước 3 dưới đây. (xem Hướng dẫn đăng ký BHXH số - VssID đối với công dân đã có CMT/CCCD

3. Sau khi người lao động được Tăng mới đã có mã số BHXH ở trạng thái hoạt động, đơn vị cung cấp thông tin về mã số BHXH cho người lao động Chưa đăng ký VssID và yêu cầu thực hiện đăng ký VssID.

4. Sau khi người lao động thực hiện đăng ký VssID xong, ký nộp Tờ khai mẫu 01 + bản sao CMT/CCCD cho đơn vị. Đơn vị tập hợp Tờ khai mẫu 01 để chụp toàn bộ gửi email cho cán bộ chuyên quản thu đơn vị đê duyệt tài khoản VssIS. Cuối cùng lập Danh sách và gửi kèm toàn bộ Tờ khai cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

II. Tăng mới đối với đơn vị nộp Hồ sơ giấy:

1. Đơn vị thực hiện báo Tăng mới lao động tham gia BHXH, BHYT theo hồ sơ mã 10201/HNO tại Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo QĐ 1262 bao gồm: Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS); Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS); Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) đối với lao động chưa có mã số BHXH hoặc mã số BHXH không đúng với số sổ BHXH hoặc thay đổi thông tin nhân thân; Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có).

2. Yêu cầu lao động động Đã có mã số BHXH nhưng Chưa đăng ký VssID thực hiện đăng ký theo hướng dẫn (xem Hướng dẫn đăng ký BHXH số - VssID đối với công dân đã có CMT/CCCD). Gửi toàn bộ hồ sơ tăng mới cùng Tờ khai mẫu 01, bản sao CMT/CCCD đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính. 

3. Sau khi người lao động được Tăng mới đã có mã số BHXH ở trạng thái hoạt động, đơn vị cung cấp thông tin về mã số BHXH cho người lao động Chưa đăng ký VssID và yêu cầu thực hiện đăng ký VssID.

4. Sau khi người lao động thực hiện đăng ký VssID xong, ký nộp Tờ khai mẫu 01 + bản sao CMT/CCCD cho đơn vị. Đơn vị tập hợp Tờ khai mẫu 01 để chụp toàn bộ gửi email cho cán bộ chuyên quản thu đơn vị đê duyệt tài khoản VssIS. Cuối cùng lập Danh sách và gửi kèm toàn bộ Tờ khai cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi được duyệt tài khoản VssID thành công, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID để đổi Mật khẩu Dễ nhớ, sử dụng như thẻ BHYT thông thường khi đi KCB.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội