Kể từ ngày 06/08/2021, người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội không cần phải mang thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh (KCB). Thay vào đó, người tham gia BHYT có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng VssID khi đến KCB tại các cơ sở y tế.

Nội dung nêu trên đã được BHXH thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn 3689/BHXH-QLT  ngày 05/08/2021. Trong đó:

1. Đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp nhận và giải quyết các trường hợp người tham gia BHYT sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số thay thế cho thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT theo đúng quy định tại Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của BHXH Việt Nam. Yêu cầu các cơ sở KCB không gây khó khăn, phiền hà cho người tham gia BHYT khi đi KCB.

2. Thực hiện đúng các quy trình, quy định của BHXH Việt Nam về việc cấp và gia hạn thẻ BHYT; chủ động hướng dẫn người tham gia BHYT cài đặt thành công để sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB, tạm thời chưa in thẻ BHYT giấy đối với các trường hợp sau:

        - Cấp lại thẻ BHYT khi thay đổi thông tin trên thẻ BHYT: mã quyền lợi hưởng, nơi đăng ký KCB ban đầu, nhân thân người có thẻ BHYT,..;

        - Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

        - Đối với người lao động báo tăng tham gia BHXH, BHYT trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem nội dung Công văn 3689/BHXH-QLT BHXH Hà Nội hướng dẫn KCB bằng VssID

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội