Tôi bị ốm dài ngày có được hưởng bảo hiểm y tế không? Tôi cần làm gì để được cấp thẻ bhyt ốm dài ngày? Đó là những điều mà nhiều người lao động còn đang băn khoăn do chưa nắm rõ được quyền lợi của mình. BlogBHXH xin hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Đơn vị có lao động bị mắc bệnh dài ngày theo Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 thì trong thời hạn 30 đến 60 ngày (2 tháng trở lại) trước khi thẻ BHYT tại Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp... hết giá trị thì phải làm thủ tục đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế ốm dài ngày theo quy định được nêu trong Công văn 1644/BHXH-QLT hướng dẫn Quyết định 595/QĐ-BHXH. Thủ tục cụ thể như sau:

1. Đối với lần cấp thẻ đầu tiên: có giá trị tối đa 6 tháng kể từ tháng ốm. Trước khi đề nghị cấp thẻ, đơn vị phải thực hiện báo giảm lao động nghỉ ốm theo đúng quy định.

Người lao động và đơn vị cần cung cấp các giấy tờ sau và nộp thủ tục tại 1 cửa hoặc qua bưu điện:

  • Tờ khai mẫu TK1-TS mới nhất 2020 theo QĐ 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020: người lao động lập và nộp cho đơn vị. 
  • Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra vào viện (công chứng hoặc mang bản gốc để chứng thực bản photo tại 1 cửa) trong vòng 2 tháng đối với người lao động đã chấm dứt điều trị nội trú.
  • Giấy xác nhận đang điều trị bệnh dài ngày của bệnh viện đối với trường hợp đang nằm điều trị.

2. Gia hạn thẻ ốm dài ngày:

Người lao động khi hết thời hạn thẻ ốm dài ngày lần 1 mà không có khả năng tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục phải điều trị thì thực hiện Gia hạn thẻ lần 2. Giá trị thẻ lần 2 được tối đa = số tháng đóng BHXH bắt buộc hoặc không quá tháng 12 của năm tài chính. Thủ tục gồm:

  • Công văn đề nghị gia hạn thẻ cho người lao động do tiếp tục phải điều trị bệnh dài ngày.
  • Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra vào viện (công chứng hoặc mang bản gốc để chứng thực bản photo tại 1 cửa) trong vòng 2 tháng đối với người lao động đã chấm dứt điều trị nội trú.
  • Giấy xác nhận đang điều trị bệnh dài ngày của bệnh viện đối với trường hợp đang nằm điều trị.

Lưu ý:

  • Nếu lao động đang đã được cấp thẻ nhưng lại tiếp tục đi làm, sau đó tiếp tục bị ốm dài ngày thì lần thứ 2 vẫn được coi như lần cấp thẻ đầu tiên.
  • Trên hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra vào viện hoặc Giấy xác nhận đang điều trị phải ghi rõ Mã bệnh hoặc Tên bệnh theo đúng Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội