Tỷ giá thanh toán áp dụng để tính đối với các đơn vị trả lương bằng Ngoại tệ như sau:        

Từ ngày   Ngoại tệ    Tỷ giá
02/01/2018 USD 22.415
02/01/2018 EUR 26.629
01/07/2017 USD 22.431
01/07/2017 EUR 25.456
03/01/2017 USD 22.158
03/01/2017 EUR 23.197
01/07/2016 USD 21.865
01/07/2016 EUR 24.191
01/01/2016 USD 21.890
01/01/2016 EUR 23.908
01/07/2015 USD 21.673
01/07/2015 EUR 24.250
01/01/2015 USD 21.246
01/01/2015 EUR 25.837
01/07/2014 USD 21.246
01/07/2014 EUR 29.011
02/01/2014 USD 21.036
02/01/2014 EUR  28.973
01/07/2013 USD 21036
01/07/2013 EUR 27446
01/01/2013 USD 20828
01/01/2013 EUR 27580
01/07/2012 USD 20828
01/07/2012 EUR 26197
01/01/2012 USD 20828
01/01/2012 EUR 26955
01/07/2011 USD 20618
01/07/2011 EUR 29816
 04/01/2011 USD 18932
 04/01/2011 EUR 25187
 01/07/2010 USD 18544
 01/07/2010 EUR  22562
 04/01/2010 USD 17941
 04/01/2010 EUR 25774
 01/07/2009 USD 16954
 01/07/2009 EUR 23926
 01/01/2009 USD 16975
 01/07/2008 USD 16517
 01/01/2008 USD 16112

Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg

______________________________________________________________________________________________

Hãy LIKE và CHIA SẺ page, bài viết để tất cả mọi người cùng biết và thực hiện nhé!

- with Đá hoa cương PVC cao cấp

Taxi chiều về giá rẻ: Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi - Tìm người thân

 

by Groups:

Quản lý nhân sự và Bảo hiểm xã hội: https://www.facebook.com/groups/quanlynhansuvabaohiemxahoi/

Diễn đàn BHXH cho Doanh nghiệp tại Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiepHanoi/

Taxi Chiều về, đi tỉnh giá rẻ: Hà Nội và các tỉnh lân cận: https://www.facebook.com/groups/TaxiChieuVeGiaRe/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi - Tìm người thân Toàn quốc: https://www.facebook.com/groups/TimnguoithanTimcuaroi/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Bắc: https://www.facebook.com/groups/TimnguoithanTimcuaroiMienBac/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Trung: https://www.facebook.com/groups/242437412886733/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Nam: https://www.facebook.com/groups/414919088844060/