Tỷ giá thanh toán áp dụng để tính đối với các đơn vị trả lương bằng Ngoại tệ như sau:        

Từ ngày   Ngoại tệ    Tỷ giá
     
01/07/2019 USD 23.054
01/07/2019 EUR 26.188
02/01/2019 USD 22.825
02/01/2019 EUR 25.958,95
01/07/2018 USD 22.635
01/07/2018 EUR 26.382
02/01/2018 USD 22.415
02/01/2018 EUR 26.629
01/07/2017 USD 22.431
01/07/2017 EUR 25.456
03/01/2017 USD 22.158
03/01/2017 EUR 23.197
01/07/2016 USD 21.865
01/07/2016 EUR 24.191
01/01/2016 USD 21.890
01/01/2016 EUR 23.908
01/07/2015 USD 21.673
01/07/2015 EUR 24.250
01/01/2015 USD 21.246
01/01/2015 EUR 25.837
01/07/2014 USD 21.246
01/07/2014 EUR 29.011
02/01/2014 USD 21.036
02/01/2014 EUR  28.973
01/07/2013 USD 21036
01/07/2013 EUR 27446
01/01/2013 USD 20828
01/01/2013 EUR 27580
01/07/2012 USD 20828
01/07/2012 EUR 26197
01/01/2012 USD 20828
01/01/2012 EUR 26955
01/07/2011 USD 20618
01/07/2011 EUR 29816
 04/01/2011 USD 18932
 04/01/2011 EUR 25187
 01/07/2010 USD 18544
 01/07/2010 EUR  22562
 04/01/2010 USD 17941
 04/01/2010 EUR 25774
 01/07/2009 USD 16954
 01/07/2009 EUR 23926
 01/01/2009 USD 16975
 01/07/2008 USD 16517
 01/01/2008 USD 16112

Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaTrungTam.jspx

______________________________________________________________________________________________

Bạn hãy Like page và tham gia group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động để cập nhật thông tin thường xuyên và được hỗ trợ nhanh nhất nhé:
Page: Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động
Group:  https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiep- with Đá hoa cương PVC cao cấp

Taxi chiều về giá rẻ: Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi - Tìm người thân

 

by Groups:

Quản lý nhân sự và Bảo hiểm xã hội: https://www.facebook.com/groups/quanlynhansuvabaohiemxahoi/

Diễn đàn BHXH cho Doanh nghiệp tại Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiepHanoi/

Taxi Chiều về, đi tỉnh giá rẻ: Hà Nội và các tỉnh lân cận: https://www.facebook.com/groups/TaxiChieuVeGiaRe/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi - Tìm người thân Toàn quốc: https://www.facebook.com/groups/TimnguoithanTimcuaroi/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Bắc: https://www.facebook.com/groups/TimnguoithanTimcuaroiMienBac/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Trung: https://www.facebook.com/groups/242437412886733/

Tìm của rơi - Nhặt được của rơi miền Nam: https://www.facebook.com/groups/414919088844060/