Hướng dẫn đăng ký Khám, chữa bệnh BHYT năm 2017 tại Hà Nội:
Xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu 2017 tại Hà Nội: bấm vào đây
https://www.scribd.com/document/333736225/CV2616-HD-YT-BHXH-17112016